ETA MUHASEBE PROGRAMI

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

ETA muhasebe programı, Entegre Ticari Uygulama Programları tarafından geliştirilen bir bilgisayarlı muhasebe programı olup geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) büroları, işletmelerin mali işlerini yürüten bölümler tarafından kullanımı tercih edilmektedir. Eğitim içeriklerimiz aşağıdaki gibidir:

 

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI STOK MODÜLÜ

·       Giriş / çıkış hareketlerinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen miktarsal olarak eşlenmesi ve buna bağlı olarak FIFO / LIFO yöntemiyle iadeler düşülerek sağlıklı rakamlara ulaşılabilmesi

·       Stok fişinde fiyat belirlenirken stok fiyat analizi penceresi ile kullanıcı tanımlı veya dönem içerisinde oluşan maliyet veya kart fiyatlarının seçilebilmesi, depo ve cari bazında dönem içi hareketlerin istenilen tarihe kadarki ortalama fiyatlarının hesaplanıp seçilebilmesi ve benzer stoklara ait fiyatların seçilebilmesi

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI CARİ MODÜLÜ

·       Bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak eşlenerek kapatılabilmesi

·       Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz toplamları ve analizi bilgilerine anında ulaşılabilmesi

·       Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs…) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi 

·       Vade Farkı ve Kur Farkı fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI KASA MODÜLÜ

·        Dövizli kasa takibi

·        Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı

·        Kasa ters bakiye kontrolü

·        Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI FATURA MODÜLÜ

·       Kullanıcı tanımlı fatura tipleri; farklı dizayn dosyaları ile değişik fatura türleri için farklı formatta döküm, kullanıcı   tanımlı evrak numaraları ile fatura serisinin takibi

·       Fatura tipleri için farklı bir entegrasyon tablosu ve muhasebe hesap kodları

·       Stok, Cari, Muhasebe, Kasa, Banka ve Demirbaş modülleriyle entegrasyon

·       Tanımlanan fatura tipinde tevkifat işlemi yapılacaksa kullanıcı tanımlı tevkifat oranı ve tevkifat tipi seçimi

·        Fatura fişi içerisinde alan seçime bağlı olarak; her fatura tipi için sadece seçilen alanların faturaya gelmesi

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI İRSALİYE MODÜLÜ

·        Kullanıcı tanımlı irsaliye tipleri, farklı dizaynlar ve evrak notları

·        Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon

·        İrsaliye kaydı sırasında ürün paketleri kullanımı

·        İrsaliyelerin tek tek, toplu halde tek tek veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi 

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI ÇEK/SENET MODÜLÜ

·       Kullanıcı tanımlı bordro tipi, bordro işlem tipinin giriş mi çıkış mı olacağı, çek mi senet mi olacağı, cari, muhasebe, kasa ve banka modüllerine işlenip işlenmeyeceği ve bu modüllerde hangi fişlere işleneceği, döküm dizayn dosyası ve muhasebe entegrasyon tablosu

·       Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)

·       Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem imkânı

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI MUHASEBE MODÜLÜ

·        Standart muhasebe raporları dışında dövizli ve miktarlı envanter, ekstre ve mizan raporları alınabilmesi

·        Çok detaylı hesap kartı tanımlanabilmesi ve kart içinde iken detaylı olarak hareket bilgilerinin TL ve Döviz olarak görülebilmesi

 

ETA V.8 SQL TİCARİ MUHASEBE PROGRAMI BORDRO MODÜLÜ

·        SSK raporlarını ve e-bildirge hazırlayabilme ve SGK sayfasının otomatik açılması

·        Personelin İşyeri, Departman, pozisyon ve görev tanımlarını yapabilme

·        Departmanlara göre rapor alabilme

·        Personel kartlarına resim tanımlayabilme

·        Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA