SAP HR ( İNSAN KAYNAKLARI )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

SAP HR modülü, SAP’de tüm insan kaynakları süreçlerinin yönetildiği bir modüldür. HR modülünde organizasyon şemasının oluşturulması ve yönetilmesi, tüm bordro süreçleri, çalışan devam kontrol yönetimi ile İK’ya dair tüm raporlamalar ve resmi bildirimler ile ilgili işlemler kolaylıkla yürütülür.

 

Bu Kurs Kimler İçin Uygun?

·       SAP İnsan Kaynakları modülünü kullanan şirketlerde çalışmak isteyenler

·       Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar

·       SAP HR alanında uzmanlaşmak isteyenler

 

Bu Eğitim İle Birlikte;

·       SAP HR modülü üzerinde her türlü işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

·       SAP HR kullanan kurumsal firmalarda, İnsan Kaynakları Modül Uzmanı olarak işe girebilirsiniz.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Organizasyon Yönetimi

·       Şirketin organizasyon yapısının yaratılması / değiştirilmesi

·       Departman, bölüm ve birim oluşturma/ değiştirme

·       Pozisyonların yaratılması

·       Pozisyon güncellemelerinin yapılması

·       Raporlama hiyerarşisinin kurulması

·       Masraf yeri bağlantıları

·       İş tanımlarının oluşturulması

 

Çalışan İşlemleri

·       İşe alma

·       İşten çıkarma

·       Organizasyonel değişiklik (Terfi/atama/nakil vb.)

·       Yeniden işe giriş

·       Kişisel bilgilerin takibi ve güncellenmesi

·       Tahakkuka esas bilgilerin takibi ve güncellenmesi

·       Yıllık izin takipleri

 

Zaman Yönetimi

·       Çalışma programları

·       PDKS- Puantaj işlemleri

·       Fazla mesailer

·       Devam – devamsızlıklar

·       İzin kota tanımlamaları

·       Puantaj bilgilerinin raporlanması

·       Bordro entegrasyonu

 

Bordro

·       Bordro kayıtlarının SAP’ye işlenmesi

·       Ek ödeme ve kesintiler

·       Avans / ikramiye / prim vb. ödemelerin yönetimi

·       Süreklilik arz eden BES / icra / özel sağlık vb. kesintilerin ve ödemelerin yönetimi

·       Bordo hesaplanması

·       İcmal okuma

·       Kıdem ihbar

·       Fark bordrosu

·       Dönem kapanışı / FI transferi

 

Raporlama ve Bildirimler

·       Departman ve yönetici raporlarının oluşturulması

·       Kişi bazlı raporlar oluşturma

·       Yasal bildirimlerin SAP’den çekilmesi

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA