SAP ABAP

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

SAP ABAP Programcılık Kursu

 

SAP ABAP danışmanlığı, SAP kullanan işletmelerin iş uygulamalarındaki ihtiyaçlarını SAP'nin standart programlama dili olan ABAP kullanarak geliştirmekten sorumludur. SAP ABAP Programlama dili SAP tarafından geliştirilen ve dünyadaki en büyük kuruluşlar tarafından iş sistemlerini yürütmek için kullanılan popüler bir kurumsal programlama dilidir.
Bu Eğitim Kimler İçin Uygun?

 

·     SAP / ABAP öğrenmek isteyenler

·     SAP / ABAP yazılımına başlamış ve kendini geliştirmek isteyenler

·     SAP proje ekibi üyeleri

·     Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar

         

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

ABAP Programlamaya Genel Bakış

 

·       Paket tanımları ve program tipleri

·       SAP Netweaver Mimarisi
Abap Syntax ve Veri Tipleri

 

·       Karakter

·       Sayısal

·       Zaman

·       Tarih
ABAP Sözlük

 

·       Tablolarının Oluşturulması

·       Domain ve Data Element

·       SAP Veri Tipleri

·       View

·       Yapılar

·       Arama Yardımı

·       Kilit Objeleri

·       Tablo Bakım Ekranı Hazırlayıcı
Basit Veriler İçin Fonksiyonlar, Formüller, Prosedurler

 

·       Prosedür,Fonksiyon ve formüller arası Farklar

·       Aritmetik formüllerde nümerik data tiplerinin kullanımı

·       Karakter,String ve Byte Tiplerinin Kullanımı ve İşlenmesi

·       ABAP Fonksiyonlar

·       Lokal ve Global Yapı
Debug yapma ve Hata Yakalama SAP Internal Tabloları

 

·       Standard, Sorted, ve Hashed Tablolar

·       SAP tablolarının Kullanımı Teknikleri

·       Data Referans ve Sembolleri

·       Tablo İfadeleri ve İçsel İfadeler
Döngüler

 

·       Do, Do n times, While

·       If, If Else, if Ladder, Case

·       Indentation

·       Code Inspector

·       Kontrol kuralları
Klasik Kullanıcı Arayüzleri

 

·       Selection Screen ve Abap List Kullanımı

·       Interaktif Raporlar

·       Menü, Mesaj,Metin Tanımlamaları

·       “At” Olayları

·       Varyant Oluşturma

·       Yetki Kontrolü, SAP Yetkilendirme Mimarisi

·       ALV Raporlama

·       ALV Interaktif Raporlama

·       Transaction Oluşturma
Güncelleme stratejisi ve Güncelleme için kullanılan SQL Cümleleri

 

·       Açık SQL Veri Erişimi İlkeleri · WHERE Kriteri İle Karmaşık Sorgular ve Toplu Data Girişleri

·       Veri Tabanındaki Veri Setlerinin Gruplanması ve Toplu İşlenmesi

·       Çoklu Tablolardan Veri Seçimi (Join)

·       Çoklu Tablolardan Diğer Veri Okuma Teknikleri (İnner Join/Outer Join)

·       “Select single”,”Up to”,”For All Entries” kullanımı
Modül Teknikleri

 

·       Modül kavramına genel bakış

·       Include

·       Subroutine

·       Fonksiyon Modülleri

·       RFC ve Web Servis Hazırlama
Toplu İşlemler

 

·       BDC (Batch Data Communication)

·       GUI Upload

·       GUI Download

·       Data Sets

·       Excel İşlemleri
Geliştirmeler ve Güncellemeler

 

·       Smartform Rapor Geliştirme

·       Sapscript Çıktı Geliştirme
ABAP Nesneleri ve Object Oriented Programlama

 

·       Nesne Yönelimli Programlama

·       Enhancements genel bakış

·       User Exit’ler genel bakış

·       BAPI nedir

·       BOR nedir
ABAP Araçları

 

·       Trace kullanımı

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA