SAP FI ( MALİ MUHASEBE )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

SAP FI- MALİ MUHASEBE MODÜLÜ

 

SAP FI Kullanıcı modüllü bileşenleri, bir kuruluşun finansal muhasebe departmanının tüm gereksinimlerini karşılamayı sağlar. SAP FI modülü  ile muhasebedeki faaliyetlerin sistemde en uygun ve en güvenilir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu modül yüzlerce SAP modülünün arasında en çok kullanılanlardandır. SAP ERP sisteminin yapı taşlarından birisidir. Şirketlerin yasal faaliyetleri bu modül ile sistemde takip edildiğinden bu modülün sistemdeki kurulumu olmazsa olmazdır. SAP’nin birçok modülünün aksine FI modülü hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır. İş başvurularızda SAP FI modülünü ağitimini almanız iş başvurularınızda bir çok açıdan öne çıkmanızı sağlayacaktır.

 

Bu Eğitim Kimler İçin Uygun?a

 

·       Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar

·       SAP FI modülü kullanan şirketlerde çalışmak isteyenler

·       SAP alanında uzmanlaşmak isteyenler

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Sistem Tanıtımı, FI Organizasyon Verileri

 

 • Sisteme login olunması
 • Menünün kullanılması (Favori oluşturulması)
 • Şirket kodu
 • Defterler (Vuk, Ufrs)
 • Hesap planı
 • Hesap grupları tanımları
 • Kontrol Kodu
 • Duran Varlık Değerleme Planı
 • Temel Uyarlamalar

 

Defteri Kebir Muhasebesi Ana Verileri ve İşlemler

 

 • Ana hesap ana verileri yaratılması, değiştirilmesi ve görüntülenmesi
 • Çeşitli işlem kodlarıyla (ana hesap kaydı, ana hesap denkleştirmesi) kayıt atılması, ters kayıt alınması
 • Atılan kayıtların standart raporlarla görüntülenmesi
 • Kasa İşlemleri
 • Temel Uyarlamalar(Belge türü, Alan durum grubu)
 • Numara Aralıkları
 • Temel Tablolar

 

Satıcılar/Müşteriler Muhasebesi

 

 • Satıcı/Müşteri ana verilerinin yaratılması, değiştirilmesi ve görüntülenmesi
 • Satıcı/Müşteri faturalarının girilmesi
 • Satıcı/Müşteri denkleştirmelerinin yapılması, denkleştirmelerin geri alınması
 • ÖDK’lı kayıt mantığı ve ÖDK’lı kayıt atılması
 • Vergi uyarlamaları
 • Stopaj uyarlamaları
 • Atılan kayıtların standart raporlarla görüntülenmesi
 • Temel Uyarlamalar(Satıcı/Müşteri grubu, Numara aralıkları)
 • Temel Tablolar

 

Çek/Senet İşlemleri

 • Müşteriden alınan çekin portföye girilmesi
 • Satıcıya/bankaya ibraz edilmesi
 • Satıcıda/bankada denkleştirilmesi
 • Karşılıksız çekler
 • Çek/Senet işlemlerinin geri alınması
 • Çek/Senet raporları
 • Numara Aralıkları

 

Banka İşlemleri

 

 • Banka ana veri tanımlama, değiştirilmesi ve görüntülenmesi
 • Otomatik Ödeme
 • Temel Uyarlamalar(Ana banka, Hesap Tanıtıcısı, Yardımcı Hesaplar, Ödeme Biçimi)
 • Temel Tablolar

 

Duran Varlıklar Muhasebesi

 

 • Duran varlık ana verilerinin yaratılması, görüntülenmesi, değiştirilmesi
 • Duran varlık giriş / çıkış işlemlerinin yapılması
 • Amortisman çalıştırılması
 • Defter bazında atılan kayıtların kontrolü
 • Duran varlık raporları
 • Temel Uyarlamalar (Duran varlık sınıfları, Hesap tayinleri)
 • Temel Tablolar

 

Kapanış İşlemleri

 

 • Ay sonu kapanış işlemleri
 • Yabancı Para Değerlemesinin (ana hesap/müşteri/satıcı) bazında incelenmesi, sistemde örnek kayıt oluşturulması/kontrolü
 • Dönem açma/kapatma
 • Manuel dönemselleştirmeler
 • Yılsonu kapanış işlemleri

 

Standart Raporlar

 

 • S_ALR_87012277 Ana hesap bakiyeleri (Mizan görüntüleme)   
 • FBL1N Kalemleri görüntüle/değiştir(Cari kırılımlı Mizan görüntüleme / Satıcı için-opsiyon1)
 • S_ALR_87012082-UP cinsinden Satıcı Bakiyeleri (Cari kırılımlı Mizan görüntüleme-Satıcı için-opsiyon2) 
 • S_ALR_87012172-UP cinsinden Müşteri Bakiyeleri (Cari kırılımlı Mizan görüntüleme-Müşteri için)
 • S_ALR_87012284: Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları
 • S_ALR_87100205 Defter-i Kebir
 • S_ALR_87012287 Yevmiye Defteri
 • S_ALR_87012291 Münferit kalem yevmiyesi (Muavin görüntüleme)
 • /n/saptr/kdvb BA/BS raporu

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA