SAP LOJİSTİK ( MM - PP - SD )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

SAP LOJİSTİK EĞİTİM PAKETİ (MM-PP-SD)

 

Şirketin operasyonal süreçlerinin takip edildiği yapıları operasyonel uygulamalar içerisinde ele alabiliriz. SD (satış ve dağıtım), MM (malzeme yönetimi), PP (üretim planlama), WM (depo yönetimi), PM (bakım onarım), SM (servis yönetimi), PS (proje sistemleri) ve QM (kalite yönetimi) SAP’de operasyonal süreçlerin takip edildiği modüllerdir. MM, PP ve SD modülleri uçtan uca bir şirketin lojistik süreçleri için öne çıkan modüllerdir.

 

 

Bu Eğitim Kimler İçin Uygun?

 

·     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları

·     Endüstri Mühendisliği mezunları

·     Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları

·     Lojistik (Ön Lisans) mezunları

·     Lojistik alanında çalışmak isteyenler

 

 

1-       SAP MM MODÜLÜ

SAP –ERP Malzeme Kartı Süreci 

·       SAR – ERP sisteminde malzeme kartının açılması - yaratılması

·       Malzeme değişiklik görüntüleme

·       Malzeme kartının sorumlularını tanıtma,

·       Malzeme MRP tetikleme

·       Temel ölçü birimi - koli barkod tayini

 

SAP Satıcı – Tedarikçi Yaratılması

·       Tedarik edilecek ürünün cari – satıcı kartının oluşturulması,

·       Tedarikçi ürün tanıtımı

·       IBAN Satıcı hesaplarının tayini, belirlenmesi 

 

SAP –ERP Bilgi Kaydı

·       Maliyet kayar - birim fiyat tanımlamaları

·       Efektif - Net efektif fiyat

·       Satıcı – Malzeme entegrasyonu

 

SAP- Satın Alma Talebi Süreci 

·       SAT ( Satın alma talebi )’nın oluşturulması

·       Ürün tedarik etme

·       Depo yeri belirleme

·       SAT raporlama

·       Malzeme Miktar Tolerans

 

SAP- Teklif – Sözleşme 

·       Teklif alım süreci

·       Tedarikçilerden fiyat bilgisi

·       Teklif taleplerinin alınması,

·       Tedarikçi Teklif raporu

·       Teklif raporlarının karşılaştırılması,

·       Satıcı ile sözleşme

 

SAP- Satın Alma Siparişi

·       Satın alma siparişinin yaratılması,

·       Depo yeri

·       Sevkiyat

·       Miktar tayini

·       Teklif talebine istinaden SAS

·       SAT talebine istinaden SAS

 

SAP- STOK - İRSALİYE FATURA

·     Stok yönetimi

·       Sevk Nakliye

·       Hurdaya çıkış

·       Fire süreci

·       Sevk Rotoları

·       Tedarikçi ürün teslimi

·       Kalite control

·       Ürün mal Kabul

·       Tahditli - Tahditsiz Stok

·       Stoklara bakış

·       Stok Listeleri

·       Stok giriş işlemleri

·       Stok control

·       Depolar arası transfer

·       Mal kabul iade

·       Ters kayıt

·       İrsaliye faturalarının kabulü

·       İrsaliye faturalarının işlenmesi

·       Fatura görüntüleme

·       Fatura değişiklik

   

2-   PP MODÜLÜ

 

SAP- ÜRÜN AĞACI

·       Malzeme Ürün Ağacı (BOM)

·       Mamul- Yarı mamul

·       Malzeme Üretimi

·       Ana malzeme

·       Yedek Parça

·       Taban Miktar

·       Sipariş Ürün ağacı

 

SAP – İŞ YERİ

·       İş yeri belirleme

·       Üretim hattı

·       İstasyon

·       Plan Kullanımı

·       Plan Tipleri

·       Kapasite Türü

·       Çalışma Süreleri

 

SAP – ÜRETİM VERSİYONLARI - İŞ PLANI 

·       Üretim Modelleri

·       Üretim Serileri

·       İş Planı

·       Rotalar

·       Çalışma süreleri

·       Üretim Gider Hesabı

 

SAP – MRP 

·       Malzeme İhtiyaç Planı

·       Günlük Haftalık Aylık Planlar

·       Kapasite Planı

·       İhtiyaç belirleme

·       Hedef koyma

·       Tahmin modelleri

 

SAP – ÜRETİM SİPARİŞİ ÜRETİM TEYDİ 

·       Üretim hattı

·       Üretim şekillenmesi

·       İş emirleri

·       İş Emri onay süreci

·       Sipariş teyidleri

·       İş Emri çıktıları

·       Sipariş işleme

·       Üretim siparişi Tamamlama

·       Malzeme Üretimi

·       Stoklara Çıkarma

 

 

3-   SD MODÜLÜ

 

SAP – MÜŞTERİ ANA VERİLERİ 

·       Müşteri Ana verisi

·       Müşteri kartı açılması

·       Müşteri kartı tanıtımı

·       Müşteri kartının hazırlanması,

·       TC  VKN  - Müşteri bilgileri

·       Müşteri Blokesi – Silme

·       Satış Dağıtım Verileri

·       Bilgi kaydı

 

SAP- SATIŞ YÖNETİMİ

·       Satış teklifi

·       Satış teklifi oluşturma

·       Değişikler

·       Teklif verme

·       Koşul yaratma

·       Koşul süreçleri

·       Malzeme bazlı koşul

·       Müşteri bazlı koşul

·       Müşteri – Malzeme bazlı koşul

 

SAP – SATIŞ TESLİM SEVKİYAT 

·       Müşteri siparişi yaratılması

·       Lojistik teslimat

·       Nakliyat süreçleri

·       Sevkiyat belirleme

·       Sipariş sevkiyat değişiklik

·       Sevk çıkış

·       Müşteri Teslimatı tamamlama

 

SAP – FATURA İŞLEMLERİ 

·       Sipariş faturası yaratma

·       Sipariş faturası işleme

·       Fatura görseli

·       Fatura GIB İşlemi

·       Sipariş İptal

·       Sipariş İade

·       İade süreci

·       İade mal kabul

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA