SAP PM ( BAKIM VE ONARIM )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

SAP Bakım Onarım (PM) Modülü Uzman Kullanıcı İçeriği

           

Teknik Birim Ana Verisi Süreci    

·       Teknik Birim Yaratma

·       Teknik Birim Değiştirme

·       Teknik Birim Görüntüleme

·       Teknik Birim Değiştirme

·       Teknik birim listesi    

·       Teknik birim yapı görüntüsü

           

Ekipman Ana Verisi Süreci

·       Ekipman Ana Verisi Yaratma           

·       Ekipman Ana Verisi Değiştirme       

·       Ekipman Ana Verisi Görüntüleme

·       Ekipman Ana Verisi Değiştirme       

·       Ekipman Ana Verisi - Listeleme       

·       Ekipman yapı görüntüsü

·       Ekipman Ana Verisi Silmek Üzere İşaretleme         

           

Sayaç Ana Verisi Süreci       İşlem Kodu

·       Ekipmana ait sayaç oluşturma           

·       Ekipmana ait sayaç değiştirme         

·       Ekipmana ait sayaç görüntüleme       

·       Sayaç Listesi 

           

Ölçüm Belgeleri       

·       Ölçüm belgesi oluşturma, değiştirme, görüntüleme 

·       Ölçüm belgeleri listesi (değiştirme, görüntüleme

 Ekipman Ürün Ağacı Ana Verisi Süreci   

·       Ekipman ürün ağacı yaratma

·       Ekipman ürün ağacı değiştirme        

·       Ekipman ürün ağacı görüntüleme     

·       Ekipman yapı görüntüsü

 

BO İş Yeri Ana Verisi Süreci

·       BO  iş yeri yaratma    

·       BO  iş yeri değiştirme

·       BO  iş yeri görüntüleme        

·       İş Yeri Listesi

 

Arızi Bakım Süreci

·       Arıza bildirimi açılması, değiştirilmesi, görüntülenmesi     

·       Arıza bildirimlerinin listelenmesi     

·       Açılmış olan bildirimin bakım departmanı tarafından bakım onarım siparişine dönüştürülmesi ( personel ve zaman planlanması)   

·       Masraf yükleme kuralının oluşturulması, kontrolü   

·       BO siparişinin onaylanması  

·       BO siparişlerinin listelenmesi

·       Bakım onarım sipariş ve işlemlerinin görüntülenmesi

·       Yapılan işe ilişkin bilgilerin girilerek teyit verilmesi  ( zaman, neden kodları vb..)

·       Bakım onarım siparişileri için teyit verilmesi          

·       Bakım onarım sipariş iptali için teyit verilmesi        

·       Bakım onarım sipariş görüntüleme için teyit verilmesi        

·       Teyitlerin Listelenmesi         

·       Bakım onarım siparişlerinin yazdırma

·       Bildirim gerekmeyen durumlarda doğrudan bo siparişi açılması, değiştirilmesi, görüntülenmesi - opsiyonel-  

·       Bakım onarım sipariş işlemlerinin görüntülenmesi

·       Bildirime ilişkin bakım onarım siparişi açılması

·       SAT İçeren Siparişlerin Listesi         

·       Sipariş için mal hareketleri listesi     

·       Stoklu Malzemelere Genel Bakış


Arızi Bakım Süreci (Yedek Parça Tüketimi İle) 

·       Arıza bildirimi açılması        

·       Arıza bildirimlerinin listelenmesi

·       Açılmış olan bildirimin bakım departmanı tarafından bakım onarım siparişine dönüştürülmesi ( personel, zaman ve yedek parça planlanması)      

·       Masraf yükleme kuralının oluşturulması, kontrolü   

·       BO siparişinin onaylanması  

·       Tüketimi planlanan yedek parçanın depo stok kontrolü

·       BO siparişine istinaden depodan yedek parça tüketimi        

·       Yapılan işe ilişkin bilgilerin girilerek teyit verilmesi  ( zaman, hasar neden kodları vb..)

·       Teyitlerin Listelenmesi         

·       Tüketilen yedek parçanın depo stok kontrolü

·       Malzeme belgelerinin, verilen teyitlerin ve oluşan fiili masrafların incelenmesi

 

Planlı Bakım (Zaman Bazlı) Ana Verileri & Süreci

·       Bakım stratejisi oluşturma    

·       İş planı oluşturma      

·       İş planı değişikliği     

·       İş planı görüntüleme  

·       İş planı listesi

·       Bakım planı oluşturulması

·       Bakım planı değişikliği         

·       Bakım planı görüntülemesi   

·       Bakım kalemi görüntülenmesi          

·       Bakım planı listesi     

·       Bakım planı silmek üzere işaretlenmesi        

·       Bakım planı terminlemesi ( münferit, toplu)

·       Bakım planı terminlerine genel bakış            

·       Sistem tarafından açılan planlı bakım siparişlerinin listelenmesi     

·       Planlı bakım siparişinin planlanması, onaylanması  

·       BO siparişinin masraf yükleme kuralı bakımının yapılması

·       BO siparişine teyit verilmesi

·       BO siparişinin teknik tamamlamasının yapılması    

 

Planlı Bakım Ana verileri & Süreci (Performans Bazlı) 

·       Bakım stratejisi oluşturma    

·       İş planı oluşturma      

·       İş planı değişikliği     

·       İş planı görüntüleme  

·       İş planı listesi

·       Bakım planı oluşturulması    

·       Bakım planı değişikliği         

·       Bakım planı görüntülemesi   

·       Bakım planı listesi     

·       Bakım planı silmek üzere işaretlenmesi        

·       Bakım planı terminlemesi ( münferit, toplu)

·       Bakım planı terminlerine genel bakış            

·       Sistem tarafından açılan planlı bakım siparişlerinin listelenmesi     

·       Planlı bakım siparişinin planlanması, onaylanması  

·       BO siparişinin masraf yükleme kuralı bakımının yapılması

·       BO siparişine teyit verilmesi

·       BO siparişinin teknik tamamlamasının yapılması

  

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA