SAP MM ( MALZEME YÖNETİMİ )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

 

SAP MALZEME MODÜLÜ EĞİTİM İÇERİĞİ

SAP MM Kullanıcı modülü, bir şirketin malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. Kullanıcı eğitim içeriklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

Bu Eğitim Kimler İçin Uygun ?

·       Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar

·       SAP kullanan şirketlerde çalışmak isteyenler

·       SAP danışmanlık şirketlerinde çalışmak isteyenler

·       IT alanında SAP MM modülcüsü ya da SAP Key User olarak çalışmak isteyenler

 

Bu Eğitimle Birlikte ;

·       SAP MM modülü kullanıcısı olabilceksiniz

·       Kurumsal bir şirkette Malzeme Yönetimi biriminde veya SAP departmanında çalışmaya başlayabileceksiniz

 

SAP MM MODÜLÜ EĞİTİM İÇERİĞİ

SAP –ERP Malzeme Kartı Süreci 

·       SAR – ERP sisteminde malzeme kartının açılması - yaratılması

·       Malzeme değişiklik görüntüleme

·       Malzeme kartının sorumlularını tanıtma,

·       Malzeme MRP tetikleme

·       Temel ölçü birimi - koli barkod tayini

 

SAP Satıcı – Tedarikçi Yaratılması 

·       Tedarik edilecek ürünün cari – satıcı kartının oluşturulması,

·       Tedarikçi ürün tanıtımı

·       IBAN Satıcı hesaplarının tayini, belirlenmesi

 

SAP –ERP Bilgi Kaydı 

·       Maliyet kayar - birim fiyat tanımlamaları

·       Efektif - Net efektif fiyat

·       Satıcı – Malzeme entegrasyonu

 

SAP- Satın Alma Talebi Süreci 

·       SAT ( Satın alma talebi )’nın oluşturulması-

·       Ürün tedarik etme

·       Depo yeri belirleme

·       SAT raporlama

·       Malzeme Miktar Tolerans

 

SAP- Teklif – Sözleşme 

·       Teklif alım süreci

·       Tedarikçilerden fiyat bilgisi

·       Teklif taleplerinin alınması,

·       Tedarikçi Teklif raporu

·       Teklif raporlarının karşılaştırılması,

·       Satıcı ile sözleşme

 

SAP- Satın Alma Siparişi 

·       Satın alma siparişinin yaratılması,

·       Depo yeri

·       Sevkiyat

·       Miktar tayini

·       Teklif talebine istinaden SAS

·       SAT talebine istinaden SAS

 

SAP- STOK - İRSALİYE FATURA 

·       Stok yönetimi

·       Sevk Nakliye

·       Hurdaya çıkış

·       Fire süreci

·       Sevk Rotoları

·       Tedarikçi ürün teslimi

·       Kalite kontrol

·       Ürün mal kabul

·       Tahditli - Tahditsiz Stok

·       Stoklara bakış

·       Stok Listeleri

·       Stok giriş işlemleri

·       Stok kontrol

·       Depolar arası transfer,

·       Mal kabul iade

·       Ters kayıt

·       İrsaliye faturalarının kabulü

·       İrsaliye faturalarının işlenmesi

·       Fatura görüntüleme

·       Fatura değişiklik

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA