SAP CO ( YÖNETİM MUHASEBESİ VE KONTROL )

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

CO (Cost Accounting) PROGRAM İÇERİĞİ

 

SAP CO modülü, işletmelere sunulan bir diğer önemli SAP modülüdür. Kontrol modülü, işletmelerin planlama, raporlama ve izleme operasyonlarının süreç çalışmalarını destekler. Finansal raporlama için gerekli olan maliyetleri görüntüleme ve düzenleme yöntemlerini içerir. Kontrol modülü, bir kişinin maliyetleri planlamasını, izlemesini, gerçekleştirmesini ve raporlamasını sağlar. Kontrol, maliyet unsurlarını, maliyet merkezlerini, kar merkezlerini, iç siparişleri ve işlevsel alanı vb. Kapsayan ana verileri yönetmeyi ve yapılandırmayı içerir. Maliyet ve Karlılık analizleri tüm firmalar için büyük önem arz eder, bu nedenle SAP CO modülü, bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir modüldür.

 

•           Kar Merkezi Yaratma

•           Kar Merkezi Grupları Oluşturma

•           Kar Merkezi Devre Tanımlama

•           Kar Merkezi Devre Dağıtma

•           Kar Merkezi Muhasebesi Raporları Alma

•           Masraf Yeri Oluşturma

•           Masraf Yeri Grupları Oluşturma

•           Masraf Yeri Devre Tanımlama

•           Masraf Yeri Devre Dağıtma

•           Masraf Yeri Muhasebesi Raporları Alma

•           Masraf Çeşitleri Oluşturma

•           Masraf Çeşitleri Grupları Oluşturma

•           Masraf Çeşidi Raporları Alma

•           Masraf Çeşitlerini Masraf Yerlerine Tayin Etme

•           İç Siparişler Tanımlama

•           İç Sipariş Grupları Oluşturma

•           İç Sipariş Raporları Alma

•           Fiili – fiili Karşılaştırma Raporları

•           Masraf Yeri Muhasebesi İçin Raporlar

•           İstatistiksel Göstergeler Tanımlama

•           Giderlerin 1. Dağıtımı

•           Giderlerin 2. Dağıtımı

•           Plan-Fiili Karşılaştırmaları

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA