ERP Nedir? ERP Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ERP Nedir? ERP Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ERP NEDİR?

 

ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen Enterprise Resource Planning teriminin kısaltmasıdır. İşletmeler farklı departmanlarını tek bir platform üzerinden yönetmek için bu programları kullanır. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin temel amacı, işletmelerin kendi içindeki farklı iş süreçleri arasında veri akışı sayesinde, makine, malzeme, maliyet ve zaman konularında tasarrufu sağlayarak verimliliği arttırmaktır. ERP, özellikle büyük işletmelerde birden fazla birim ve ekip arasında eşgüdümü sağladığı için karar alma süreçlerini hızlandırır. ERP sistemleri sayesinde işletmeler, tedarik zinciri, üretim satış, müşteri ilişkileri veya finans gibi departmanlarını birbirleriyle senkronize kılarak en etkili büyüme stratejilerini oluşturabilirler. Sonuç olarak bu sistemler, verileri tek bir platform üzerinde toplayarak hem planlama yapmayı hem de bir bütün olarak iş yönetmeyi sağlarlar. Özellikle çeşitlilik ve değişkenlik gösteren müşteri taleplerine en hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için iş organizasyonunu sağlamaya yardımcı olur.

Bir işletmedeki farklı departmanlar kendi bilgilerini dâhil oldukları ERP sistemine anlık olarak girdikleri için, işletme yöneticileri iş süreçlerinin tümünü kolaylıkla kontrol edebilmektedirler. ERP sayesinde örneğin, müşteriden siparişin alınmasından başlayarak ürünün üretimi, paketlenmesi, depolanması gibi tüm süreçlerin bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanabilir. Kısacası ERP, bir işletmede siparişin alındığı andan itibaren üretimin tamamlanıp müşteriye ulaştırılmasına ve hatta teslimattan sonra müşteri mennuniyetini ölçmeye kadar bütün süreçleri merkezileştirir ve standart haline getirir.

Bir ERP yazılımı içinde birden çok modül aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir. İşletmenin bu modüllerden hangilerini kullanacağına ihtiyaçlarına göre karar vermektedir. Büyük bir şirket bu modüllerin çoğunu kullanmak ihtiyacı hissederken daha küçük ölçekli bir şirket ise daha az sayıda modülle ERP yazılımını kullanmayı tercih edebilir.  Bir ERP yazılımı içerisinde olabilecek modülleri kısaca şöyle sıralayabiliriz.

·       Stok Yönetimi

·       Satış ve Dağıtım Yönetimi

·       Kalite Yönetimi

·       İnsan Kaynakları Yönetimi

·       Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi

·       Finansal Yönetim

·       Tedarik Zincirleri Yönetimi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi

·       Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

 

ERP sistemleri sektör farkı olmaksızın birçok işletme tarafından kullanılabilir. ERP sistemlerinin, iş süreçlerini hızlandırmak isteyen küçük işletmeler için önemli bir rolü vardır  Bunun yanında sadece işletmeler değil, kar amacı gütmeyen kurumlar da bu sistemlere yönelmektedir.  

 

ERP Sisteminin Faydaları:

·       İş bitirme sürelerinin kısalması

·       Üretim sürecindeki maliyetlerin azaltılması

·       Siparişlerin zamanında karşılanmasının sağlanması

·       İş gücünün işletmenin her biriminde yeterli sayıda olmasının sağlanması

·       İş kolunun bağlı olduğu yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması

·       Müşterilere siparişleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılabilmesi

·       İdari iş yükünün azaltılması

·       İş her sürecinde otomasyonun geliştirilmesi

·       Verimliliğin ve karlılığın arttırılması

 

SAP ERP Nedir?

SAP (Systems Applications and Products), iş süreçlerinin yönetimi için diğer kurumsal kaynak planlamaları arasında en yaygın kullanılan yazılımdır. 1972’de Almanya’da kurulan şirket bugün dünya çapında 100.000’den fazla çalışanı olan uluslararası bir işletmeye dönüşmüştür. Günümüzde SAP, 180 ülkede 18300 iş ortağı ve 220 milyondan fazla bulut kullanıcısı ile dünyada en fazla kullanılan ERP çözümlerinden biridir. SAP, iş yönetiminin akla gelebilecek tüm boyutlarını kapsayan yüzlerce modülden oluşur.

ERP yazılımları için belirttiğimiz özellikleri bünyesinde barındıran SAP; üretim, satış, lojistik, finans ve insan kaynakları gibi farklı departmanların ortak verilere ulaşabilmesini sağlayan merkezi bir sistem oluşturur. SAP ERP sistemi güçlü modül yapısıyla şirketlerin tüm iş süreçlerini uçtan uca kontrol altına alarak anlık veriler sunabilmektedir. SAP bir ERP sisteminde olması gereken çözümlerin tümünü sağlayarak şirketlere kurumsal bir kimlik sağlamaktadır. Ayrıca SAP, ERP pazarındaki özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarını da SAP Business One çözümü üzerinden karşılamayı hedeflemektedir. SAP Business One çözümü de kısa sürede dünyada ve ülkemizde ERP pazarında hızla büyüyen bir ivme yakalamış durumdadır. Kısacası SAP yazılımının tüm ERP uygulamaları arasında en iyi iş yazılımı olduğunu söyleyebiliriz. Metaverse Bilişim, SAP yazılımının birçok modülünde hem kullanıcı hem de danışmanlık eğitimleri vermektedir.

 

 

 

Benzer Yazılar

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA