SAP İnsan Kaynakları Modülü Nedir?

SAP İnsan Kaynakları Modülü Nedir?

SAP İnsan Kaynakları Modülü Nedir?

İnsan kaynakları bir işletmede pozisyonuna bakılmaksızın her düzeyde hizmet veren çalışanları kapsayan bir kavramdır. İnsan kaynakları sanayi devriminden sonra iş gücü ihtiyacının artması ile ilgili olarak işe alım süreçlerinin organize edilmesi ve çalışanların işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitilmesi ihtiyacından doğan bir birimdir. Üretimde makineleşmenin gelişimi ile birlikte daha önce kırsal bölgelerde yaşayan nüfus kentlere göç etmeye başlamış ve üretim fabrikalarla birlikte kitlesel bir ölçeğe ulaşmıştır. Ancak bu yoğun üretim dalgası kendi içinde birçok toplumsal problemi de getirmiştir. Zaman içinde işçiler kendi çalışma koşullarına itiraz olarak ciddi tepkiler geliştirmiş ve sendikal hareket oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla çalışanların işe alımlarından, özlük haklarına ve iş süreci içinde ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok sürecin yeniden organize edilmeye çalışılması işletmelerde, insan kaynakları biriminin oluşması ihtiyacını açığa çıkarmıştır. Esas olarak 2. dünya savaşı sırasında üretkenliğin azalmasının ardından bu alanda çalışmalar yoğunlaşmıştır. 1970’lerden sonra insan kaynakları yönetimi üniversitelerde okutulmaya başlanarak ayrı bir meslek dalı haline gelmiştir.

SAP HR Modülü Ne İşe Yarar?

SAP yazılımında HR modülü ile bir işletmenin en alt biriminden en üst birimine kadar bütün çalışanların işe başlangıç anlarından itibaren tüm performanslarını inceler, gelişimlerini raporlandırır ve eksiklikleri tespit eder. İnsan kaynakları danışmanı bu modül aracılığıyla personel ile ilgili tüm verileri ihtiyaç olduğunda daha sonra kullanabilmek üzere saklayarak arşivler. İnsan kaynakları modülü aynı zamanda personelin gelişimi ve verimliliğinin arttırılması için eğitim programları başta olmak üzere, sosyal ve kültürel aktivitelerin organize edilebilmesini de kolaylaştırır. Kısacası İnsan kaynakları danışmanı, SAP yazılımı sayesinde bir işletmenin gelişim sürecini personeller açısından analiz ederek ihtiyaçları tespit edip buna uygun çözümler üretir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü tespit ederek uygun alımları gerçekleştirebilmesi tüm bu süreçlerin ayrıntılı analizi sayesinde mümkün olabilir.

Diğer taraftan her ülkenin kendine özgü vergi ve çalışma kanunları olduğu için, SAP HR modülünde her ülkeye göre uyarlamaların yapılması zorunlu olmaktadır. Türkiye’deki işletmelerde kullanılan SAP HR modülü de ülkemizdeki çalışma mevzuatına uygun olarak çalışan ücret ve muhasebe işlemlerinin tek merkezden anlık olarak hesaplanmasını sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Sorumlulukları

Bir şirketin kendi sektöründe öne geçebilmesi ve karlılığını arttırabilmesi için çalışanlarının işin gerekliliklerine uygun yetkinliklere sahip olması ve verimli bir çalışma performansına sahip olmaları gerekmektedir. Çoğu kişi için insan kaynakları dendiğinde yalnızca işletmeler için işe alım süreçlerini organize eden birim akla gelse de İK’nın görev ve sorumlulukları bunun çok daha ötesindedir. Çalışanların motivasyonlarının artması ve psikolojilerinin iş süreçleri ile uyumlu olması insan kaynakları yönetimi departmanın sorumluluğundadır. İnsan kaynakları yöneticisi bir şirketin alt kademesinden en üst kademesine kadar tüm birimler arasında iletişimin sağlanması ve bu birimlerin birbirleri ile eşgüdümlü çalışması, arada çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasından sorumludur.

İnsan kaynakları biriminin en önemli görevlerinden biri çalışanların eğitimi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi konusudur. Uygun adayın seçilerek işe alımın gerçekleştirilmesi sadece bir başlangıçtır. Bunun yanında çalışanın kendini daha da geliştirebilmesi için uygun şartların sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Performans değerlendirmeleri sayesinde eğitimler, programlar, sertifikalar, workshoplar vb. organize edilerek çalışanların yetkinliklerinin arttırılması insan kaynaklarının en temel görevidir.

 

SAP İK Yönetimi ile Neler Yapabilirsiniz?

-        Personel Özlük Yönetimi

-        Bordro Yönetimi

-        Puantaj Takip Yönetimi

-        Seyahat Yönetimi

-        İzin Yönetimi

-        Masraf Yönetimi

-        Avans Süreci Yönetimi

 

Benzer Yazılar

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA