GENEL MUHASEBE PROGRAMI

Tüm Kullanıcı ve Danışmanlık eğitimlerimiz birebir online ve online sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. Birebir derslerde eğitim gün ve saatini katılımcı ve Danışman esnek bir şekilde planlayabilmektedir.

İçerik Detaylar

Muhasebe; ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunduğu sistemli bilgiler bütünüdür. Eğitim içeriğimiz aşağıdaki gibidir. 

 

Genel Muhasebe Kursu ile neleri öğreneceksiniz?

 • Muhasebe kavramının tanımını,
 • Genel muhasebe ve ön muhasebe arasındaki farkları,
 • İşletmelerin yasal yükümlülüklerini,
 • Muhasebe alanında kullanılan belgeleri ve defterleri,
 • Muhasebe alanında kullanılan belgeleri kaybetme durumunda yapılabilecekleri,
 • Muhasebe alanında kullanılan fatura ve fatura yerine sayılan belgeleri,
 • En çok kullanılan muhasebe programlarını ve işlevlerini.

 

Bu Kurs Kimler İçin Uygun? 

 • Hiç muhasebe bilgisi olmayan ve öğrenmek isteyenler
 • Mevcut muhasebe bilgisini geliştirmek isteyenler
 • Muhasebe bilgisi gerektiren işlere başvurmak isteyenler
 • KPSS vb. sınavlarda başarılı olmak isteyenler

MUHASEBE EĞİTİM İÇERİĞİ
 

Muhasebenin Tanımı ve Önemi

Bilanço

Gelir Tablosu

Hesap Kavramı ve Hesap Grupları

Varlık Hesapları

·      Dönen Varlıklar

·      Duran Varlıklar

Borç Hesapları

·      Kısa Vadeli Borçlar

·      Uzun Vadeli Borçlar

Öz Kaynak Hesapları

Gelir ve Gider Hesapları

Dönem Sonu İşlemleri

·      Yansıtma İşlemleri

·      Amortisman Hesaplama Yöntemleri

·      Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Kayıtlar

                      KDV Tahakkuku

İş Kanunu Uygulamaları

·      Ücret, Ücret Eklenti ve Kesintileri

·      Bordro Hesaplama

·      Ücret Tahakkuk Kaydı

·      Kıdem Tazminatı

·      İhbar Tazminatı

 

 

MetaVerse Bilişim'de Tamamladığınız Her Eğitim, Dosyanıza En Az Bir Sertifika Ekler!

HEMEN
ARA